PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
13.06.202111. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Za Boženu Grolichovu a manžela, syny a dceru
Za farníky
 
14.06.2021PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.30Za zemřelého manžela, rodiče, sourozence a d.v.o. 
15.06.2021ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
16.06.2021STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.30Za živou a zemřelou rodinu Hlaváčkovu 
17.06.2021ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Na úmysl dárce 
18.06.2021PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.30Na poděkování Pánu Bohu za úspěšné zvládnutí maturity 
19.06.2021SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ   
20.06.202112. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou o Boží pomoc a požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Za zemřelé rodiče Drlíkovy a živou rodinu
Sbírka na potřeby kostela
Děkuji ženám, které pravidelně uklízí farní prostory. Velký dík patří rovněž ženám, které ve čtvrtek umyly všechna okna na faře a vypraly závěsy a záclony.