PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
23.06.202412. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Za Boží pomoc, ochranu Panny Marie, za děti, vnoučata a uzdravení v nemoci
Pane Bože, prosíme Tě, na přímluvu Panny Marie, o uzdravení vážně nemocné Martiny, stejně jako jsi utišil bouři a přinesl klid svým učedníkům, přines i jí sílu a mír.
 
24.06.2024SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00Na úmysl dárce 
25.06.2024ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ    
26.06.2024STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 18.00Na úmysl dárce 
27.06.2024ČTVRTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 7.00Na úmysl dárce 
28.06.2024PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA17.00Za zemřelého tatínka a duše v očistci 
29.06.2024SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ7.00Na úmysl dárce 
30.06.202413. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu u příležitosti významného životního jubilea
Za farníky
 
Ve pátek 28. 6. po mši sv. v 17 h. jsou děti s rodiči zvány na farní zahradu k opékání špekáčků.