PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
5.04.2020KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE  Na podělování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní  
6.04.2020PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE  Na úmysl dárce 
7.04.2020ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Za rodiče Severovy, živou a zemřelou rodinu 
8.04.2020STŘEDA SVATÉHO TÝDNE  Na úmysl dárce 
9.04.2020ZELENÝ ČTVRTEK Na úmysl dárce 
10.04.2020VELKÝ PÁTEK Velkopáteční obřady 
11.04.2020BÍLÁ SOBOTA VELIKONOČNÍ VIGILIE Za farníky 
12.04.2020SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Za Annu Nahodilovu, manžela a živou rodinu 
Mše svaté budu sloužit soukromě bez účasti lidu na úmysly, které jste si zapsali.
Připojme se každý večer ve 20 hodin ke společné modlitbě celého světa za odvrácení epidemie.