PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
19.06.2022SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ8:00
9.00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu P. Marie
Za zemřelé manžele Drlíkovy s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
sbírka na potřeby našeho kostela
20.06.2022PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ7.00Na úmysl dárce 
21.06.2022PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA7.00Za farníky 
22.06.2022STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ18.00Na úmysl dárce 
23.06.2022SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00Za rodinu Hlaváčkovu 
24.06.2022SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00Poděkování za dar vírydětská mše sv.
25.06.2022PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE7.00Na úmysl dárce 
26.06.202213. NEDĚLE V MEZIDOBÍ8.00
9.00
Na úmysl dárce
Na poděkování za manželku a děti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
 
Děkuji všem, kdo dnes přispěli do sbírky na potřeby kostela.
Děkuji za výzdobu kostela k dnešní slavnosti.
V pátek výuka náboženství nebude.