PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna
Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDenHodinaBohoslužba/pobožnostPoznámka
29.11.20201. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00
9.00
Za živou a zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu _Žehnání adventních věnců
30.11.2020SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA18.00_ 
1.12.2020ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ18.00Za farníky 
2.12.2020STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ18.00_ 
3.12.2020PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE12.00Poslední rozloučení s paní Růženou Obenausovou na hřbitově 
4.12.2020PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ18.00_dětská mše sv.; první pátek v měsíci, ½ hod přede mší sv. možnost přijmout sv. smíření; po mši sv. bude krátká adorace
5.12.2020SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ7.00_ 
6.12.20202. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00
9.00
Za Mikuláše Fišera, manželku a živou rodinu _ 
Připojme se každý večer ve 20 hodin ke společné modlitbě celého světa za odvrácení epidemie.
Výuka náboženství dětí 1. a 2. třída bude v pátek (13:30 – 14:15 hodin). Výuka náboženství 3. – 6. třída bude v pátek (14:45 – 15:30 hodin).
Během adventní doby budou děti chodit na dětskou mši svatou s lucerničkami (plamínek svíčky je jeden ze symbolů adventu). Poprvé to bude v pátek 4. prosince. V tento den navštíví děti při dětské mši svaté sv. Mikuláš.
V pátek od 15:30 hodin budu navštěvovat nemocné. Prosím o sdělení, koho mohu/mám navštívit. Děkuji.