Aktuality

Adventní koncert

Vloženo 23.11.2022

Restaurování 6 vstupů v kostele sv. Jana Nepomuckého

V roce 2021 se uskutečnilo restaurování 6 bočních a vnitřních vstupů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna, který je zapsán v seznamu kulturních památek ÚSKP pod č. 12080/7-8461.
Restaurátorské práce v celkových nákladech 296 571,- Kč provedl Bc.A Petr Vojáček, Restaurování památek, Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov. 
Usnesením Rady Jihomoravského kraje v souladu s dotačním programem Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2021 bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2021 na tyto restaurátorské práce ve výši 104 000 Kč (smlouva č. JMK072176/21/OK).
Pro dofinancování projektu Římskokatolická farnost Podolí u Brna obdržela od obce Podolí v rámci akce Restaurování kulturních památek v Podolí, která probíhá v letech 2019-2021, neinvestiční dotaci ve výši 192 286 Kč (smlouvy č. 6/2/2021 a 6/3/2021).

  

  

Vloženo 16.1.2022

Poděkování z domova LILA

Vážení přátelé,
děkujeme Vám za pořádání Benefičního koncertu pro náš domov. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich štědrost a podporu. Paní Hůrkové se podařilo opět zorganizovat překrásný koncert na velmi vysoké úrovni. V této náročné době obdivujeme obětavost a úsilí všech.
Z celého srdce Vám děkujeme.

Za LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o.

Mgr. Ludmila Pšenáková

Vloženo 09.1.2022

Starší aktuality naleznete v archivu

.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300