Aktuality

Jak budeme slavit letošní Velikonoce

Vážení a milí farníci,
vzhledem k současné situaci, která potrvá i přes velikonoční svátky, budeme Velikonoce prožívat jinak, než jsme zvyklí. Sledujte, prosím, přenosy bohoslužeb v médiích (např. Radio Proglas, Televize Noe).
Na základě pokynů ČBK o slavení letošních Velikonoc uvádím následující informace:
Velikonoční svátost smíření – z důvodů vyhlášení nouzového stavu se nebude v kostele zpovídat.
Květná neděle: Bohoslužba bude slavena soukromě. Požehnané ratolesti budou k dispozici v zádveří kostela v čase 9:00-12:00 hodin. V 11.00 hodin se dle pokynu brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě "Otče náš" všech lidí dobré vůle.
Zelený čtvrtek: Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude slavena soukromě.
Velký pátek je dnem přísného postu, tzn. půst od masa pro všechny věřící od 14 let a újma v jídle od 18 do 60 let. Od povinnosti zachovat půst újmy osvobozuje nemoc, těžká tělesná práce nebo podobný vážný důvod. Velkopáteční obřady se budou konat soukromě.
Bílá sobota: Velikonoční vigilie bude slavena soukromě.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Mše svatá bude slavena soukromě.
Od Zeleného čtvrtku (9. 4.) do Slavnosti zmrtvýchvstání Páně (12. 4.) bude zádveří kostela otevřeno v čase 10:00-15:00 hodin pro soukromou modlitbu.
Žehnání velikonočních pokrmů si můžete vykonat sami ve svých domovech podle uvedeného obřadu. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Do následujících dnů Vám všem přeji hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vše potřebné k radostnému životu.
P. Petr Mareček

Vloženo 04.4.2020

Desatero pro život za zavřenými dveřmi

...Jak vydržet v domácím vězení, když za okny začíná jaro a všechno láká ven?...

1. Vstaň! Nebe na tebe čeká, pohleď k němu a poděkuj za tento nový den života! Děkuj!
2 Udělej něco krásného a usměj se! Úsměv prodlužuje život. Směj se!
3. Věnuj trochu času rozjímání. Rozjímání uzdravuje srdce. Rozjímej!
4. Unikej nudě a všímej si všech malých věcí, které můžeš dělat. A dělej je s láskou. Taková gesta zachraňují svět. Buď činný!
5. Všimni si koho máš vedle sebe a miluj ho dnes více než včera. Miluj!
6. Zkontaktuj způsobem sobě vlastním člověka, který je potřebný. Zatelefonuj mu, buď v kontaktu!
7. Dej se do studia něčeho moudrého. Moudrost občerstvuje ducha. Studuj!
8. Všimni si, že jsi na světě proto, abys žil, nikoli přežíval. Žij!
9. Dej prostor tichu. Dům bez ticha je jako komín s jedovatým dýmem, nedovoluje dýchat. “Dýchej!”
10. Pamatuješ na modlitbu než večer usneš? Zkus to. Modlitba pomáhá myšlenkám setrvat v dobrém. Modli se!

Toto desatero sepsala sestra Maria Cristina Daguati z umbrijského kláštera augustiniánských mnišek sv. Kláry z Montefalco.

Vloženo 04.4.2020

K zamyšlení

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát trochu pokory a poučit nás.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.

Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.

Autor neznámý

Vloženo 22.3.2020

Starší aktuality naleznete v archivu

.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300