Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
28.05.2023SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  
8.00
9.00
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu
Za Annu Ondrovou, Annu a Jana Tůmovy a celou živou rodinu
sbírka na charitativní účely
29.05.2023PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE  
18.00Na úmysl dárce 
30.05.2023PAMÁTKA SV. ZDISLAVY  
   
31.05.2023SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE  
18.00Za farníky 
1.06.2023SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE  
18.00Na úmysl dárce 
2.06.2023PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
18.00Na úmysl dárceprvní pátek v měsíci; dětská mše svatá; po mši sv. bude krátká adorace
3.06.2023PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ  
7.00Za Josefa Ševčíka, manželku Ludmilu, bratry Antonína, Aloiska a Jeníčka a za celou živou i zemřelou rodinu 
4.06.2023SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
8.00
9.00
Na úmysl dárce
Na úmysl dárce
 
Děkuji všem, kdo jste dnes přispěli do sbírky na charitativní účely.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300
Jak pulsujeme