Ohlášky

Farnost / duchovní správa: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Podolí u Brna

Jméno duchovního správce: P. Petr Mareček

DatumDen  
HodinaBohoslužba / pobožnostPoznámka
21.04.2019SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
9.00Na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinužehnání pokrmů
22.04.2019PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
8.00Za mládež naší farnosti 
23.04.2019ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
18.00Na úmysl dárce 
24.04.2019STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
18.00Poděkování Pánu Bohu za uplynulá léta manželství s prosbou o ochranu P. Marie a zdraví a požehnání pro celou rodinu15.00 výuka náboženství
25.04.2019ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
7.00Za farníky 
26.04.2019PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
18.00Na úmysl dárcedětská mše sv.
27.04.2019SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
18.00Na poděkování Pánu Bohu 
28.04.20192. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  
9.00Na úmysl dárce 
Veliké poděkování náleží všem, kdo pomohli s úklidem a výzdobou kostela na velikonoční svátky. Děkuji rovněž Podolskému chrámovému sboru, varhaníkům a všem ostatním instrumentalistům za krásnou hudbu a zpěvy při liturgii. Děkuji ministrantům za službu u oltáře. Upřímný dík patří rovněž všem dárcům do sbírek. Děkuji také dětem a personálu MŠ a ZŠ za přání k Velikonocům.
V sobotu 27. 4. bude mše sv. v 18:00 hodin s účastí biskupa Mons. Zdenka Wasserbauera v souvislosti s návštěvou mých přátel a známých z Itálie (cca 48 osob). Po mši sv. jste všichni srdečně zváni na malé občerstvení na faru.
V neděli 28. 4. po mši sv. bude „Misijní štrúdlování“, tj. po mši sv. bude možno zakoupit produkty, které připraví ženy a děti z naší farnosti.
Sběr postních schránek (Postní almužna 2019) bude příští neděli.
V zákristii je možné zapisovat úmysly na mše sv.

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300