Aktuality - archiv

Záznamů: 21-40 z celkem 393   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

K zamyšlení

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží.
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina.
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní.
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát trochu pokory a poučit nás.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.

Autor neznámý


22.3.2020 | vložil Petr Mareček

Bohoslužby: Televize Noe a Radio Proglas

Bohoslužby: Televize Noe

Neděle 15. března
10:30 Mše svatá z kaple Telepace (živě) - přímý přenos bohoslužby z 3. neděle postní
12:00 Polední modlitba s papežem Františkem (živě)

Pondělí 16. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem - nový interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz. Odpovídat budou pozvaní kněží. (živě)

Úterý 17. března
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)

Středa 18. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
09:20 Přímý přenos generální audience papeže Františka
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem (živě) - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz

Čtvrtek 19. března
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)

Pátek 20. března
07:00 Mše sv. s papežem Františkem z kaple Domu svaté Marty (živě)
12:00 Mše svatá z kaple z Telepace v Ostravě (živě)
18:00 Uzdrav svou zem (živě) - interaktivní pořad, do kterého si budete moci zavolat svůj dotaz


Bohoslužby: Radio Proglas

Neděle 15. 3. v 9 hodin
ze studia Proglasu - P. Martin Holík

19,30 hodin
ze studia Proglasu - P. Martin Holík
 
V současné situaci až do odvolání je možné se každý všední den i  v sobotu připojit ke slavení mše svaté od 18.00.
Každou neděli vám kromě pravidelné bohoslužby v 9.00 nabídneme i mimořádnou mši svatou od 19.30.

15.3.2020 | vložil Petr Mareček

Aktuální rozhodnutí brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19


Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

Žehná   Váš biskup  Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

12.3.2020 | vložil Petr Mareček

Mše připomene 200. výročí úmrtí sv. K. M. Hofbauera

Slavnostní bohoslužbu při příležitosti 200. výročí úmrtí sv. Klementa Maria Hofbauera bude v sobotu 14. března 2020 v 11.00 hodin v louckém klášteře slavit vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn, brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle a generální představený redemptoristů P. Michael Brehl.

Svatý K. Maria Hofbauer se narodil v brněnské diecézi, v Tasovicích u Znojma a patří k významným osobnostem Evropy. V jeho rodišti se každoročně slaví pouť pekařů a cukrářů.

02.3.2020 | vložil Petr Mareček

Přijměte pozvání na postní koncert v neděli 1. března v 16.00 hodin.


16.2.2020 | vložil Petr Mareček

Světový den nemocných 2020 připomene v Brně pouť

Pouť nemocných lidí, zdravotníků a jejich přátel proběhne v Kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v sobotu 8. února 2020 od 14.30 hodin.

Mši svatou při příležitosti Světového dne nemocných bude sloužit nemocniční kaplan P. Jan Zachoval.

01.2.2020 | vložil Petr Mareček

Nešpory na Petrově zase v roce 2020

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve opět po Novém roce na slavnostní zpívané nedělní nešpory. Ty nejbližší se budou konat 19. 1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., a 21.6. 2020 vždy v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově

18.1.2020 | vložil Petr Mareček

Duchovní setkání pro rozvedené 2020

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 18. ledna 2020 od 9.00 do 14.30 hodin v Klubovém sále CRSP na Biskupské 7 v Brně.

Setkáním bude provázet kanovník R.D. ThLic. Petr Šikula. Setkání je místem pro modlitbu, ztišení, sdílení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství. Mše svatá bude sloužena v kapli Zvěstování Páně v katedrále.

Přihlášky a více informací: https://www.crsp.cz

12.1.2020 | vložil Petr Mareček

Tříkrálová sbírka 2020


01.1.2020 | vložil Petr Mareček

Nejčastěji chodí lidé do kostela na Vánoce, pravidelně jsou to čtyři z deseti obyvatel ČR

Praha 18. prosince 2019: Otázku víry a náboženského chování obyvatel ČR sleduje STEM dlouhodobě v rámci výzkumné série TRENDY. Z těchto dat nabízíme pohled na základní otázky o víře, katolické církvi a účasti na životě církve v ČR za uplynulé čtvrtstoletí.

Celkově je více věřících na Moravě a mezi obyvateli nad 45 let. K víře či náboženství se obecně hlásí spíš lidé angažovaní a lidé, kteří nejsou negativně naladěni. Víra nerozděluje a příslušnost ke katolické církvi není omezena na určité socioekonomické a vzdělanostní skupiny. V posledním desetiletí jsou ukazatele více méně stabilní. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům u 40 % respondentů.

20.12.2019 | vložil Petr Mareček

Betlémské světlo 2019 po třicáté prvé

V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají­ skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení­ bohoslužby si světélko v lucerničkách či na hořící­ sví­ci mohou první­ zájemci odnést domů.
Další­ informace uvádí­ tematický web www.betlemskesvetlo.cz


14.12.2019 | vložil Petr Mareček

Průvodce adventem 2019

Pastorační­ středisko brněnské diecéze připravilo letos již po devatenácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2019, která může pomoci k užitečnému prožití­ adventní­ doby.
K doplnění­ biblických rozjí­mání­ byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Daniel Ange, Józef Augustyn, Josef Beránek, biskup Vojtěch Cikrle, John a Stasi Eldredge, sv. Petr Julián Eymard, Bruno Ferrero, Anselm Grün, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Tomáš Kutil, Anthony de Mello, Jan Rybář, Klemens Schaupp, Josef Suchár, Marie Svatošová, Michal Zamkovský.
Cena jednoho kusu je 9 Kč. Brožurku si můžete osobně zakoupit v Brně na recepci Biskupství­ brněnského na Petrově 5, pondělí­ až čtvrtek 8,15-12,00; 12,40-16,30 hodin, v pátek 8,15-12,00; 12,40-15,30 hodin.

Aplikaci Průvodce adventem 2019 lze zdarma stáhnout pomocí­ služby Obchod Play.


30.11.2019 | vložil Petr Mareček

Benefiční­ koncert


17.11.2019 | vložil Petr Mareček

Koncert duchovní­ hudby: ANTONÍN DVOŘÁK: Svatá Ludmila, oratorium

V neděli 17. listopadu 2019 v 18:00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla zazní­ koncert duchovní­ hudby - Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila op. 71, kterým Filharmonie Brno oslaví­ 30. výročí­ sametové revoluce.

29.10.2019 | vložil Petr Mareček

Duchovní koncert Musica Nova


09.10.2019 | vložil Valdi

Duchovní obnova pro rozvedené

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 18. až 20. října 2019 na faře v Heřmanově u Křižanova.

Tématem „Síla odpuštění“ provede exercitátor R. D. Ing. Jan Kotík. Akce nabízí příležitost k načerpání a obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.

Více informací a přihlášky:
www.crsp.cz

29.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

10. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně

V pátek 27. září 2019 v 17.30 hodin bude v katedrále slavena děkovná mše svatá při příležitosti 10. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně.
Provázejme současného papeže Františka svými modlitbami a vyprošujme mu Boží požehnání. Děkujme též za jeho předchůdce.

20.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

V Brně – Líšni se začne stavět kostel

Po roce 1989 byl jako první kostel na území města Brna postaven kostel Panny Marie pomocnice křesťanů v Brně - Žabovřeskách, který 27. května 1995 posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. O dva roky později, 1. listopadu 1997, biskup Cikrle posvětil nový kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s klášterem sester klarisek v Brně- Soběšicích. Ten se zároveň stal také prvním nově vybudovaným klášterem na území brněnské diecéze.

V současné době probíhá stavba kostela zasvěceného řeholní sestře bl. Restitutě v Brně- Lesné, pro který právě před deseti lety (27. září 2009) požehnal při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. základní kámen. Současně byl požehnán základní kámen pro již tehdy plánovanou realizaci kostela v Brně-Líšni.

Letos v únoru byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni a posléze porota vybrala návrh Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně.
Viz dále: https://www.biskupstvi.cz/2019-08-14-v-brne-lisni-se-zacne-stavet-kostel 

02.9.2019 | vložil Petr Mare?ek

Rodinný běh Podolím

Orel jednota Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podolí vás srdečně zvou na tradiční rodinný běh Podolím.
Kdy: v sobotu 31. srpna 2019
Kde: na farní zahradě v Podolí
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč
Program:
8:30 registrace dětské kategorie
9:00 start dětské kategorie
10:15 registrace dospělé kategorie
10:30 start dospělé kategorie
Doprovodný program: nafukovací závodní dráha, rodinná štafeta…
Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

26.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

16. diecézní pouť rodin

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“.

Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího.
Občerstvení v areálu je zajištěno.

Program a více informací: www.crsp.cz

18.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

Záznamů: 21-40 z celkem 393   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300