Aktuality - archiv

Záznamů: 41-60 z celkem 396   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Rodinný běh Podolím

Orel jednota Podolí ve spolupráci s Římskokatolickou farností Podolí vás srdečně zvou na tradiční rodinný běh Podolím.
Kdy: v sobotu 31. srpna 2019
Kde: na farní zahradě v Podolí
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč
Program:
8:30 registrace dětské kategorie
9:00 start dětské kategorie
10:15 registrace dospělé kategorie
10:30 start dospělé kategorie
Doprovodný program: nafukovací závodní dráha, rodinná štafeta…
Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

26.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

16. diecézní pouť rodin

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“.

Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího.
Občerstvení v areálu je zajištěno.

Program a více informací: www.crsp.cz

18.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

Den Brna 2019 v roce 370. výročí úmrtí P. Martina Středy

Oslavy Dne Brna, které proběhnou ve dnech 15. až 17. srpna 2019, budou v duchovní rovině reflektovat 370. výročí úmrtí jezuitského kněze P. Martina Středy, který je významně spjat s událostmi roku 1645 v Brně.

Oslavy budou zahájeny na Petrově právě v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna v 10.30 hodin. Ve 12.15 hodin bude diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů), v 18.00 hodin bude pomocný biskup Pavel Konzbul předsedat bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. K oslavám Dne Brna patří neodmyslitelně také duchovní příprava v augustiniánské bazilice na Starém Brně.

Nedílnou součástí akce je pestrý program pořádaný TIC Brno a Společností 1645 na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku. Více na www.denbrna.cz.


04.8.2019 | vložil Petr Mare?ek

Pěší pouť za umělce na rozhraní tří diecézí

V neděli 28. července 2019 se uskuteční zahájení 13. ročníku Pěší poutě za umělce, která letos startuje v Poličce. Do cíle poutníci dojdou v pátek 2. srpna a následujícího dne bude letošní pouť ukončena slavením děkovné mše svaté od 9.00 hodin v kapli poutního místa Kalvárie.
Další informace: https://www.biskupstvi.cz/2019-07-15-pesi-pout-za-umelce-na-rozhrani-tri-diecezi

18.7.2019 | vložil Petr Mare?ek

Katolická charismatická konference 2019

Ve dnech 10. až 14. července 2019 proběhne v areálu výstaviště BVV v Brně již po třinácté další ročník Katolické charismatické konference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem letos bude P. Ing. ThLic. Michal Zamkovský, CSsR ze Slovenska, řeholní kněz a misionář.
Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude hlavním celebrantem bohoslužby v neděli 14. července v 11.00 hodin.
Další informace a program http://konference.cho.cz/

06.7.2019 | vložil Petr Mare?ek

Velehrad 2019 - Dny lidí dobré vůle 4. - 5. července 2019

1150 let od smrti sv. Cyrila a jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje
200. výročí jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem
30. výročí svatořečení Anežky České
PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ SE VRACÍ NA VELEHRAD – projevit osobní úctu bude možné ve dnech 4. a 5. 7. 2019
Program Dnů lidí dobré vůle 2019:
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program

24.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Kněžské a jáhenské svěcení 2019

V sobotu 22. června 2019 udělí při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení.

Kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze:
Mgr. Štěpán Trčka z farnosti Slavonice,
Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub a
člen Řádu minoritů Mgr. Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti Jihlava.

Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci:
Vojtěch Libra z farnosti Nové Město na Moravě,
Martin Mokrý z farnosti Blansko,
Jan Pavlíček z farnosti Telč a
člen Řádu minoritů Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv. z farnosti Orlová (ostravsko-opavská diecéze).

V sobotu 20. července 2019 udělí při bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě u Brna v 11.00 hodin pomocný biskup Pavel Konzbul jáhenské svěcení členu Řádu benediktinů br. Františku Teisterovi z farnosti Nový Bohumín.


17.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Dětský den

Římskokatolická farnost Podolí a Orel jednota Podolí
pořádají
AFRICKÉ ODPOLEDNE
nejen pro děti
v sobotu 15. 6. v 16 hod. na farní zahradě.

Těšit se můžete na:
hry, soutěže a další aktivity po africku
skákací hrad
letní kino
občerstvení
opékání špekáčků


03.6.2019 | vložil Petr Mare?ek

Sbírka na Charitu

Již tradičně se bude v kostelích brněnské diecéze konat Sbírka na Charitu. Datum konání sbírky bylo určeno na slavnost Seslání Ducha svatého, která letos připadá na neděli 9. června 2019. Brněnská charita se svými téměř 150 službami na území jižní Moravy a části Vysočiny pomáhá seniorům, lidem bez domova, lidem se zdravotním znevýhodněním, matkám s dětmi v tísni a lidem v těžké životní situaci.

28.5.2019 | vložil Petr Mare?ek

Pouť v Podolí u Brna v neděli 19. května 2019

Každoroční pouť v obci Podolí je svátkem obce. Svátky jsou staré jako lidstvo. Jedná se vždy o oslavu událostí památných a hodných díků. Důležitost slavení svátků vyjádřil již antický filozof Demokritos (470–360 př. Kr.): „Život bez svátků je jako dlouhá cesta bez hospod“. Tato věta ve své lidsky přívětivé moudrosti neztrácí i v dnešní době na své aktuálnosti. Pouť v Podolí (tj. patrocinium [zasvěcení] kostela v Podolí), kterou každoročně slavíme, není pouze možností k odpočinku a vzájemným mezilidským setkáním, ale je rovněž příležitostí, k vyjádření naší vděčnosti za často „nenápadnou“ Boží přítomnost, kterou smíme zakoušet ve svém životě. O pouti se můžeme nechat též inspirovat životem patrona obce – sv. Janem Nepomuckým, který byl nepochybně dobrým a statečným člověkem.
Přijměte srdečné pozvání na program pouti v kostele sv. Jana Nepomuckého v neděli 19. 5. 2019. Bohoslužby budou slaveny v 8:00 hodin a 10:00 hodin, svátostné požehnání se uskuteční v 14:30 hodin. Při mši svaté v 10:00 hodin, která bude obětována za občany obce Podolí, bude zpívat Podolský chrámový sbor.


08.5.2019 | vložil Valdi

Štrúdlování

V neděli 28. 4. po mši sv. bude „Misijní štrúdlování“, tj. po mši sv. bude možno zakoupit produkty, které připraví ženy a děti z naší farnosti. Následně jste zváni na 10. hodinu do farního sálu na posezení u štrúdlů, kávy a čaje. Výtěžek z celé akce bude odeslán na pomoc hladovějícím dětem. Více na: www.missio.cz21.4.2019 | vložil Petr Mare?ek

Půst podle papeže Františka

Papež František navrhuje 15 jednoduchých skutků lásky, které mohou být jejími konkrétními projevy:
1. Usmívej se; křesťan je vždy radostný!
2. Děkuj (i v případě, když nemusíš).
3. Připomínej ostatním, jak je máš rád/a.
4. Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
5. Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
6. Zastav se, abys někomu pomohl/a. Buď pozorný k tomu, kdo tě potřebuje.
7. Zvedni někomu náladu.
8. Vyzdvihni kvalitu a úspěchy někoho jiného.
9. Vyber věci, které nepoužíváš, a daruj je potřebnému.
10. Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11. Napomínej s láskou, nemlč ze strachu.
12. Měj dobré vztahy s těmi, které máš kolem sebe.
13. Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14. Pomoz ostatním překonat překážky.
15. Zavolej svým rodičům.

Nejlepší půst:
• Posti se od používání útočných slov a užívej pěkná slova.
• Posti se od nespokojenosti a nech se naplnit vděčností.
• Posti se od hněvu a nech se naplnit pokojem a trpělivostí.
• Posti se od pesimismu a nech se naplnit nadějí a optimismem.
• Posti se od obav a nech se naplnit důvěrou v Boha.
• Posti se od nářků a nech se naplnit obyčejnými věcmi života.
• Posti se od stresu a úzkostí a nech se naplnit modlitbou.
• Posti se od smutku a hořkosti a naplň své srdce radostí.
• Posti se od sobectví a nech se naplnit soucitem k ostatním.
• Posti se od odmítání odpuštění a nech se naplnit smířením.
• Posti se od slov a nech se naplnit tichem a nasloucháním druhým.
Pokud se všichni pokusíme o tento půst, náš každodenní život se naplní pokojem, důvěrou a radostí.


10.3.2019 | vložil Petr Mare?ek

Postní duchovní obnova v katedrále

Diecézní katechetické centrum bude během pěti pátků postní doby 2019 pořádat v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně duchovní obnovu na téma O povolání ke svatosti v současném světě. Obnova začne mší svatou v 17:30, následuje promluva inspirovaná papežskou exhortací Gaudete et exsultate a na závěr (do 22 hodin) proběhne Nikodémova noc (adorace a příležitost k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření).
Program:
8. 3. Odvaha ke změně – P. Martin Hönig
15. 3. Umění rozlišovat – P. Jakub Tůma 
22. 3. Nástrahy na cestě – jáhen Miroslav Kulifaj
29. 3. Blahoslavenství – P. Pavel Kafka
5. 4. S humorem a zápalem – biskup Pavel Konzbul

24.2.2019 | vložil Petr Mare?ek

Pozvánka Centra pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá kurz Manželské večery. Skládá se z osmi setkání, na každém je připravena večeře pro dva, praktická promluva a diskuse v páru na dané téma. Nemusíte o svém vztahu nikomu nic říkat, nečeká vás žádná skupinová diskuse. Rádi bychom, abyste se u nás cítili jako na rande.

Setkání budou probíhat ve Společenském sále CRSP na Biskupské ul. 7 v Brně vždy v pátek 8. 2., 15. 2., 8. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4. a 3. 5. 2019 od 17:00 do 19:30 hodin.

Lektory jsou manželé Ivana a Pavel Vítovi. Cena je 2600 Kč za manželský pár.

Více informací a přihlášky: <https://www.crsp.cz>, odkaz [Pořádáme] – [Provázení a poradenství] – [Manželské večery].


06.2.2019 | vložil Petr Mare?ek

Nový generální vikář brněnské diecéze

V pondělí 4. února 2019 v 17 hodin při mši svaté v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna bude slavnostně uveden do úřadu nový generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzul, Dr., pomocný biskup brněnský.

18.1.2019 | vložil Petr Mare?ek

Ples mladeze 2019

Ples mladeze 2019 se uskutecni 18. 1. 2019, v sale Milosrdnych bratri na ulici Videnske v Brne v 19 hodin mse svata v kostele sv. Leopolda; ve 20 hodin zahajeniplesu.
Listky je mozno zakoupit pres internet https://www.tickin.cz
Více info: https://www.facebook.com/events/2012969585427404/

06.1.2019 | vložil Petr Mareček

Bohoslužby o Vánocí­ch

24. 12. vigilie Slavnosti Narození­ Páně (22:00 hodin): zpívá Podolský chrámový sbor
25. 12. Slavnost Narození Páně (9:00 hodin): zpí­vá Podolský chrámový sbor
26. 12. Svátek sv. Štěpána (9:00 hodin)
30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa (9:00 hodin): požehnání­ manželům, rozvedeným, ovdovělým
31. 12. sv. Silvestra (16:00 hodin): děkovná mše sv. na závěr roku
1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží­ Panny Marie (9:00 hodin)

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků a Boží blízkost v roce 2019 Vám i všem Vašim blízkým z celého srdce přeje
P. Petr Mareček


22.12.2018 | vložil Valdi

Žehnání pamětních desek

V neděli 23. prosince se po skončení mše svaté bude konat žehnání pamětních desek pana Romualda Drlíka (1861–1941), rolníka a starosty, který byl původcem a nejobětavějším dobrodincem kostela v Podolí, a P. Josefa Blažka, prvního ustanoveného podolského faráře, který působil v naší obci téměř třicet let (1911–1940).


18.12.2018 | vložil Valdi

Aplikace Průvodce adventem 2018

Aplikace může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění adventních biblických rozjímání byly letos použity myšlenky těchto autorů: papež František, Raniero Cantalamessa, Vojtěch Cikrle, Juraj Jordán Dovala, Bruno Ferrero, Gilberto Gillino, Anselm Grün, Daniela Fischerová, Karel Herbst, Tomáš Holub, Jan Kronštadtský, Šarbel Machlúf, James Martin, Paul Marie de Mauroy,Alessandro Pronzato, Timothy Radcliffe, Robert kardinál Sarah, Rami Shapiro, Václav Trmač, Jan Maria Vianney, Mariateresa Zattoniová.

Aplikaci „Průvodce adventem 2018“ lze zdarma stáhnout pomocí služby „Obchod Play“.


03.12.2018 | vložil Valdi

Benefiční koncert


17.11.2018 | vložil Valdi

Záznamů: 41-60 z celkem 396   Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Kontakty

Římskokatolická farnost Podolí
Podolí 217
664 03 Podolí u Brna

P. Petr Mareček, farář
Tel.: 723 926 392
E: podoli@dieceze.cz
Úřední hodiny:
Pátek 16:30-17:30 hodin.
Jiný termín je možný po předchozí domluvě.
IČO: 66599164
č.účtu 161028370/0300